POLISHUSET

POLISHUSET ETT HÅLLBART KONTORSHUS - Kontorshus, Mariehamn, Åland

Målet är en byggnad som är långsiktigt hållbar utgående från ekonomiska, ekologiska, sociala och arkitektoniska aspekter. Mariehamns befintliga polisstation är byggd år 1984 och har med åren blivit för trångbodd. Den tillbyggnad som vi nu håller på och planerar ska inrymma nya kontorslokaler, utrymmen för kundservice, laboratorier och servicefunktioner. Tillbyggnaden ska vara i ett mycket energisnålt utförande enligt passivhusstandarden. Byggnaden representerar en institution och bör utstråla pålitlighet, effektivitet och öppenhet. Arbetsmiljön utformas utifrån personalen och vad som är viktigt för dem. Tillgång till dagsljus, ljudnivåer, flexibilitet och för den enskilda arbetsplatsen en rätt avvägning mellan avskildhet och öppenhet är andra faktorer som vi lägger stort fokus på. Vi påbörjade vårt uppdrag i januari 2017 och planeringen är beräknad att färdigställas till juli 2018.

  • ÅLAND