TOSARBY DAGHEM

TOSARBY DAGHEM

En tillbyggnad i två våningar till ett befintligt daghem. Exteriörerna är traditionella fasader i röd träpanel med locklist. De stora fönstrens färgade glasinlägg är inspirerade av äldre tiders glasverandor.

  • ÅLAND
  • SUND 2010