TALLGÅRDEN ÄLDREBOENDE

TALLGÅRDEN ÄLDREBOENDE

En ca. 1000 m² stor tillbyggnad till ett befintligt äldreboende som bl.a inrymmer 12 bostadslägenheter, ett samlingsrum, samt reception och mötesrum. Målsättningen med projektet var att göra sej fri från institutionskänslan och skapa ett boende som socialt och miljömässigt samverkar med omgivningarna och med samhället i övrigt.

  • ÅLAND
  • SUND 2010