SUNDS PRÄSTGÅRD

SUNDS PRÄSTGÅRD

Retreatverksamhet Sunds prästgård är Ålands äldsta prästgård av tegel. Trots omfattande ombyggnader under olika perioder är byggnaden med sin välbevarade 1700-tal tegelstomme i bottenvåningen en del av Ålands kulturarv. Efter en lång projekteringsprocess (när arkitekterna Folke Wickström och Gunda Åbonde- Wickström var involverade 2007-2017) blev Tiina Holmerg år 2019 ansvarig arkitekt för kompletteringen av projektet. Huset planeras för att hysa en retreatverksamhet, och renoveringen ska göras på ett reversibelt sätt, och även tillgänglighetsanpassas. Vi samarbetade med Tiina Holmberg och vårt mål var att skapa en interiör med en gammaldags stämning som respekterar det ursprungligt huset och dess material

  • ÅLAND
  • SUND 2019