STRANDNÄS DAGHEM

STRANDNÄS DAGHEM - Mariehamn, Åland

Strandnäs Daghem, Åland –förskola med fyra avdelningar för totalt 75 barn, 950 m² I uppdraget ingick att i samarbete med verksamheten skissa fram koncept och ta fram kompletta bygglovsritningar och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Vi ansvarade även för all planering av utemiljön.

  • 2021
  • ÅLAND