PORT 19 – LÄGENHETER I EKENÄS

Port 19

 

Port 19 - Lägenheter i Norra hamnen

Målsättningen var att utgå från den historiska miljön och lägga till ett skikt som på en gång både gör en tydlig koppling till traditionen och utgör ett uttryck för vår egen tid. Området ligger i den numera nedlagda Norra Hamnen och de nio husen är enligt stadsplanen utlagda i en slingrande form som dels skapar vindskyddade innergårdar, och dels ger goda sol- och utsiktsförhållanden. Vi har gjort all planering, från de första skisserna till färdiga bygghandlingar, och vi har även följt upp projektet under hela byggtiden. Byggnaderna är försedda med träfasader i ett oregelbundet mönster som ger liv åt ytan. Fönsteromfattningar, trapphus och andra detaljer är färgsatta enligt en skala med nio kulörer, en för varje hus, som vi tagit fram och som börjar med kallt blått närmast havet och avslutas i stadsmiljön med en varm nyans av rött. Innergårdarna är på i Ekenäs traditionellt vis utformade som tydliga, privata “rum” som erbjuder skönhetsupplevelser under större delen av året. Lägenheterna är i verkligt högklassigt utförande med alla bekvämligheter, egen bastu och egen båtplats nere vid kajen.

  • Ekenäs 2016
  • Finland