MUSEIFARTYGET POMMERN

MUSEIFARTYGET POMMERN

Fartyget byggdes år 1903 i Skottland och hålls numera som museifartyg i regi av Ålands Sjöfartsmuseum som har som sin uppgift att förvalta och förmedla Ålands maritima kulturarv. Ett mycket utmanande uppdrag som kräver stor varsamhet och känsla när museifartyget bl.a ska förses med däckspåbyggnader för trappor och hiss samt få nya utställningsinstallationer på mellandäck, och även till dels tekniskt krävande när nya installationer och anläggningar ska infogas utan att göra någon åverkan på fartyget. Vi har lagt stort fokus på funktion i kombination med rätt materialval och formspråk, och huvudnumret för besökaren kommer att bli en spektakulär upplevelse av det stora lastrummet med ljus och ljud som känns i hela kroppen. Vi har haft ett mycket fruktbart och nära samarbete med såväl vår beställare som med de tekniska konsulterna, ljud- och ljusplanerarna samt hantverkarna.

  • ÅLAND