Pargas

Pargas

Pargas är en liten kuststad i södra Finland som är mest känd för sin kalkgruva, som ligger i ett dagbrott och har en historia som går tillbaks till 1300-talet. Under hösten 2016 blev vi ombedda att ta fram ett förslag som enligt beställarens önskemål skulle ”utveckla området i anslutning till gästbåthamnen i södra centrum till ett lockande vardagsrum för stadsborna och en högklassig gästbåthamn med tillhörande service”. Förslaget strävar till att såväl tillföra nya som förstärka befintliga kvaliteter, och omfattar bl.a parkområden, hamntorg med kajpromenader, hotell, sjöhus och en havsbadanläggning med ett flytande spa.

  • Finland
  • Pargas 2017