Pargas

Pargas

Pargas är en liten kuststad som genom historien levt i symbios med verksamheten vid ortens kalkbrott. Vårt förslag går ut på att ge förutsättningar för en vitalisering av stadskärnan genom att inkorporera och aktivera stadens sjösida.

  • Finland
  • Pargas 2017