UTFORMNINGSPLAN FÖR HORELLI OMRÅDE

UTFORMINGSPLAN FÖR HORELLI OMRÅDE

Uppdraget utfördes år 2010 i samarbete med stadsarkitektkontoret i Mariehamn och bestod i att utforma byggnader och gårdsmiljöer för stadens nya bostadsområde. På området finns drygt 50 tomter avsedda för egnahem-, rad-, och flervåningshus samt handel.

  • ÅLAND
  • Västra Ytternäs 2016