GREGERSÖ LÄGERGÅRD

GREGERSÖ LÄGERGÅRD

Gregersö lägergård ligger i ett naturskönt område vid vattnet på Möckelö, rakt över vattnet från hamnterminalen, och har funnits länge. Det nya projektet har som mål att göra platsen tillgänglig för alla och skapa en miljövänlig byggnad som prioriterar naturliga material (trä och sten). Ett kontinuerligt skärmtak längs ytterväggarna är målat i en gul färg som påminner om det befintliga gula huset och ger en känsla av ett traditionellt kloster. Ett sedumtak kompletterar huset och gör att det smälter in i miljön. I projektet ingår ett andaktsrum/kapell med högt till tak och ett stort fönster som ger en speciell stämning.

  • JOMALA 2019