BRF SEGELMAKARGATAN – LÄGENHETER

BRF SEGELMAKARGATAN, LÄGENHETER

32 bostäder fördelade på två fyravåningshus mot gatan och två parhus inne på gården. En modern arkitektur som tar utgångspunkt i den marina miljön med funktionella och yteffektiva lägenheter. Gårdsmiljön har planerats för många aktiviteter med möjligheter till spontana möten mellan människor. Mer info om projektet på : http://abos.ax/

  • ÅLAND
  • Västra Ytternäs 2016