ÅSUMS FÖRSKOLA

ÅSUMS FÖRSKOLA - ombyggnad av Åsumgården i Sjöbo, Skåne

Förskola med två avdelningar för totalt 60 barn, 400 m² . Ombyggnad av den kulturhistoriskt värdefulla Åsumgården, till en förskola med två avdelningar, som dessutom förses med till- och nybyggnader om sammanlagt 82,5 m² . Vi tog fram alla ritningar för bygglovet, samt uppgjorde kompletta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Vi gjorde också planeringen av gården, med bl.a en trollskog och andra kreativa utemiljöer.

  • 2021
  • Skåne