ALANDIA TRADE CENTER

Alandia Trade Center

Förslag till förtätning av stadskärnan med nya affärslokaler, kontor och bostäder.

  • ÅLAND
  • MARIEHAMN 2016