Om oss

Arkitektbyrån grundades av Michael Donalds år 2004. Verksamheten har efter hand vuxit och idag tar vi hand om alla typer
av stora och små projekt inom segmenten publika byggnader, bostäder, inredning, renoveringar osv.
Under senare år har vi gjort en medveten satsning på kompetenshöjning och vi gläds åt ett flertal nya beställare och avtalspartners också utanför Åland, främst från Sverige.

MICHAEL DONALDS

Arkitekt SAFA

Michael är född på Åland och har en masterexamen i arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, är medlem i SAFA – Finlands Arkitektförbund, och har sedan tidigare examen både som byggmästare från Vasa Tekniska Skola och som byggnadsingenjör från Vasa Tekniska Institut. År 2004 avslutade han sin tjänst vid Lund & Slaatto Arkitekter AS i Oslo och grundade sitt eget kontor på Åland. Michael har mer än 30 års erfarenhet och är även certifierad som Passivhusexpert och som samordnare för Miljöbyggnad 3.0.

Mobil: +358 40 9640015
E-post: michael

FLORINDA CIARAMITARO

Arkitekt SAR/MSA

Florinda är född i Italien där hon efter sin arkitekturexamen vid Universitet i Palermo även har avlagt en doktorsexamen i ämnet ”Arkitekturhistoria och bevarande av det arkitektoniska kulturarvet” (2004).
I oktober 2011 flyttade hon till Åland och i februari 2012 började hon att jobba på kontoret som arkitekt och inredare.
Florinda har mer än 20 års erfarenhet med specialisering inom inredning, renovering och kulturmiljöer, och på senare år har hon även skaffat sej kompetens som sakkunnig i tillgänglighetsfrågor.

Mobil: +358 40 0763016
E-post: florinda

ARIANNA FIORINI

Construction engineer

Born in Veroli (Italy) and graduated in construction engineering – architecture at the University of L´Aquila on 23 May 2020.
Interested in construction engineering and architecture, she arrived in Åland to start her experience at Donalds Architekter. She would like to work and learn a lot about a world other than where she has lived until now, especially in the architectural and engineering fields.

“ Thanks to Donalds Arkitekter, I´m sure to grow professionally and to know different architectural solutions and techniques. I think it is the curiosity allows to enrich our person: travel, observe, learn, design and then…realize! “