Tervetuloa

ARKITEKT MICHAEL DONALDS AB

En mångkulturell arkitektbyrå

Arkitekt Michael Donalds Ab är en liten arkitektbyrå med kontor i Mariehamn på Åland. Vi försöker dra nytta av kontorets mångkulturella miljö så att vi tar hjälp av medarbetarnas olika bakgrunder, kulturer och erfarenheter för att kunna se flera nyanser.

Aktuellt just nu:

LÄGENHETER MED EGEN TRÄDGÅRD!

Ett projekt för förtätning av centrum i Mariehamn.

La Biennale di Venezia

Welcome Home är namnet på vårt bidrag till utställningen Time – Space – Existence som hålls mellan maj och november 2016 i Palazzo Bembo  i Venedig. Utställningen ingår som en officiell del av 2016 års Venedigbiennal, Biennale di Venezia, som är en internationell utställning för samtida konst.

Alandia Trade Center, Mariehamn

Förslag till förtätning av stadskärnan med nya affärslokaler, kontor och bostäder.