Om oss

Arkitektbyrån grundades av Michael Donalds år 2004. Verksamheten har efter hand vuxit och idag tar vi hand om alla typer
av stora och små projekt inom segmenten publika byggnader, bostäder, detalj- och stadsplanering, inredning osv.
Vi jobbar med noggrannhet och passion och står till tjänst under hela processen – hela vägen från de första skisserna till en färdig slutprodukt.
Vi föredrar att jobba och lösa uppgifterna tillsammans för att på det sättet ta tillvara varje medarbetares speciella kompetens och erfarenhet.
I vår mångkulturella arbetsmiljö gillar vi särskilt mycket att smälta ihop den ålandska byggnadstraditionen med funktionella och moderna lösningar.

MICHAEL DONALDS

Arkitekt SAFA

Är född på Åland och har byggmästarexamen från Vasa Tekniska Skola, byggnadsingenjörexamen från Vasa Tekniska Institut och arkitektexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Michael är medlem i SAFA – Finlands Arkitektförbund och har förutom på Åland även varit verksam utomlands.
År 2004 avslutade han sin tjänst vid Lund & Slaatto Arkitekter AS i Oslo och grundade sitt eget kontor på Åland.
Michael har drygt 30 års studie- och arbetslivserfarenhet.

Mobil: +358 40 9640015
E-post: michael

FLORINDA CIARAMITARO

Arkitekt, inredare.

Föddes i Palermo (Italien). Efter arkitekturexamen (2000) vid Universitet i Palermo har Florinda avlagt en doktorsexamen i ämnet ”Arkitekturhistoria och bevarande av det arkitektoniska kulturarvet” (2004).
I Italien jobbade hon som arkitekt inom renovering och inredning och som grafisk formgivare för ett arkitekturförlag. I oktober 2011 flyttade hon till Åland och i februari 2012 började hon att jobba på kontoret som arkitekt och inredare.
Florinda har 20 års studie- och arbetslivserfarenhet.

Mobil: +358 40 0763016
E-post: florinda

ARIEL KRUKOWER

3D visualisering

Är född i Buenos Aires (Argentina) och uppvuxen i Israel, Ariel har rest mycket över hela världen och bott i många länder (USA, Australia, Spanien, Japan m.m.).
Innan Ariel år 2010 flyttade till Åland hade han studerat arkitektur vid Universitet i Granada (Spanien). Ariel jobbar sedan år 2013 på kontoret och har 3D-visualisering som sitt specialområde.
Ariel har ca. 8 års studie- och arbetslivserfarenhet.

Mobil: +358 40 3287775
E-post: ariel

LUCA GINOULHIAC

Arkitekt

Föddes i Bergamo (Italien), Luca tog examen i arkitektur från Politecnico i Milano och erhöll en magisterexamen i planering i utvecklingsländerna på IUAV i Venedig.
Efter yrkespraktik i arkitektföretag i Italien och Australien, har Luca bott och arbetat i mer än ett decennium i många utvecklingsländer i Mellanöstern, Sydamerika och främst i Afrika.
År 2012 bosatte sig Luca i Stockholm och sedan slutet av 2014 samarbetar han med vårt kontor.
Luca har mer än 25 års studier och arbetslivserfarenhet.

Mobil: +46 727363292
E-post: luca

VÅRT NÄTVERK