VÄLKOMMEN TILL

ARKITEKT MICHAEL DONALDS AB

En mångkulturell arkitektbyrå

Arkitekt Michael Donalds Ab är en liten arkitektbyrå med kontor i Mariehamn på Åland. Vi försöker dra nytta av kontorets mångkulturella miljö så att vi tar hjälp av medarbetarnas olika bakgrunder, kulturer och erfarenheter för att kunna se flera nyanser.

31.3 - 21.5.2017

Aktuellt just nu:

Welcome home!

En utställning om arkitektur och människor 31.3 – 21.5.2017
Välkommen till Kulturhistoriska på vernissage torsdagen den 30 mars kl 18