VÄLKOMMEN TILL

ARKITEKT MICHAEL DONALDS AB

En mångkulturell arkitektbyrå

Arkitekt Michael Donalds Ab är en liten arkitektbyrå med kontor i Mariehamn på Åland. Vi försöker dra nytta av kontorets mångkulturella miljö så att vi tar hjälp av medarbetarnas olika bakgrunder, kulturer och erfarenheter för att kunna se flera nyanser.

Aktuellt just nu: